Bipanna Nagarik Kosh

सि.नं. स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम, ठेगाना रोगको नाम
३१ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर
३२ राष्ट्रिय मृगौला रोग उपचार केन्द्र, बनस्थली, काठमाण्डौ हेमोडाइलाइसिस
३३ विराटनगर अस्पताल प्रा.लि, विराटनगर, मोरङ्ग हेमोडाइलाइसिस
३४ धुलिखेल अस्पताल, धुलिखेल, काभ्रे हेमोडाइलाइसिस
३५ गोल्डेन अस्पताल, प्रा.लि. विराटनगर, मोरङ्ग हेमोडाइलाइसिस, हेडईन्जुरी र स्पाइनल ईन्जुरी
३६ बि. एण्ड बि. अस्पताल प्रा.लि, ग्वार्को, ललितपुर हेमोडाइलाइसिस
३७ आरोग्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान., कुपण्डोल, ललितपुर हेमोडाइलाइसिस
३८ क्यान्सर केयर नेपाल, जावलाखेल, ललितपुर क्यान्सर
३९ वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल,छाउनी, काठमाण्डौ हेमोडाइलाइसिस
४० सुमेरु सामुदायिक अस्पताल, धापाखेल, ललितपुर हेमोडाइलाइसिस, हेडईन्जुरी र स्पाइनल ईन्जुरी
४१ अल्का अस्पताल प्रा.लि., जावलाखेल, ललितपुर हेमोडाइलाइसिस
४२ चरक मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., पोखरा, कास्की हेमोडाइलाइसिस
४३ हिमाल अस्पताल प्रा.लि., ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ हेमोडाइलाइसिस
४४ राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, महाबौद्ध, काठमाण्डौ स्पाईनल ईन्जसुरी र हेड ईनजुरी
४५ ग्राण्डी ईन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.लि., धापासी, काठमाण्डौ हेमोडाइलाइसिस
Next Previous